Category My Business

  • "МИНИЙ БИЗНЕС" онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр

    by Monica Batsukh 304 Lessons in 5,000,000 

    54 learners taking this course

    Энэ бол жирийн нэгэн онлайн сургалт биш. Оролцогчдийнхоо амьдралыг орвонгоор нь эргүүлэх ид шидийг шингээсэн онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр. Энэ хөтөлбөр дэлхийн зах зээлд байдаг үнэлгээгээр 50 сая төгрөг, дэлхийн саятан тэрбумтануудын менторууддаа төлдөг Mastermind түвшингийн цөөн бүлэг хүмүүст л зориулж хийдэг хөтөлбөр. Гэтэл бид үүнийг 50 сая төгрөг бус 5 сая төгрөгөөр азтай цөөхөн хүнд зориулж бэлтгэлээ. “МИНИЙ БИЗНЕС” онлайн дасгалжуулалтын ҮНЭ ТӨЛБӨР 5 САЯ ₮

Translate »