MMM1L09. Үг хэл зүй

HomeMMM1L09. Үг хэл зүй

Please purchase the course before starting the lesson.

Таны тархи хэрхэн сэтгэдэг вэ? сэдвийн хэсэг болох Үг хэл зүйг хүний тархинд хэрхэн нөлөөлдөг, яаж үг хэлзүйгээр өөрчилж задалж сэтгэлгээгээ тэлэх талаар энд ярилцана.

Back to: “МӨНГӨНИЙ СЭТГЭЛГЭЭ” онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр > Модуль 1. Мөнгөний Сэтгэлгээ тэлэхүй