Login

HomeLogin

[MM_Member_Decision isMember=’true’]

Та хэрэглэгчийн эрхээрээ нэвтэрсэн байна. (You are already logged in!)

Гарахыг хүсч байна уу? (Need to log out?)

Та энд дарж гараарай. (You can do that here.)

[/MM_Member_Decision]

[MM_Member_Decision isMember=’false’]

[MM_Form type=’login’]

[/MM_Form]
[/MM_Member_Decision]

Translate »