Blog

HomeMoney MindsetMMM3L05. Хөрөнгө оруулалтыг эрсдэлгүй болгох аргууд

MMM3L05. Хөрөнгө оруулалтыг эрсдэлгүй болгох аргууд

Хөрөнгө Оруулалтыг Эрсдэлгүй Болгох Аргууд

Цагийн хөрөнгө оруулалт хийх

Эхлэхээсээ өмнө суралцах

Ментор олж мэдлэг, туршлага олж авах

Тоглох дүрмээ мэдэж авах

Стратегиудаа олшруулах

Амжилтын үр дүнгээ тодруулах

Эрсдэлээ шалга

Уналтын төлөвлөгөө боловсруулах

Гайхалтай, одоо таны ээлж. Доорх зайнд өөрийнхөө сэтгэгдлийг комментоор бичиж үлдээнэ үү.

  1. Та энэ хичээлээс юу суралцсан бэ?
  2. Та одоо юунд хөрөнгө оруулахаар төлөвлөж байна?
  3. Таны ирээдүйн хөрөнгө оруулалтанд эдгээр аргуудын аль нь илүү тохирч байна вэ?

Хариултаа коммент бичиж үлдээгээрэй.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »