Blog

MMM2L00. Товч танилцуулга

Модуль 2. Мөнгөний Бөглөөснөөс Ангижрахуй сэдэвт тавтай морил. Өнгөрсөн долоо хоногийн модульд өнгөрсөн хугацаанд болж бүтээгүй бүх асуудал бэрхшээлүүдийг шийдэхүйц

Read More

MMM1L15. Шийдвэр

Бид бүгд мэдсэн ч мэдээгүй ч агшин болгонд шийдвэр гаргадаг. Хэрэв санах ой тодорхой, түүнд тохирсон итгэл үнэмшил хэлбэржсэн бол

Read More

MMM1L13. Хандлага

ХАНДЛАГА.
Хандлагаасаа шалтгаалж хүн маш их хэмжээний мэдээллийг үгүйсгэж, тоохгүй орхидог. Маш их хэмжээний мэдээллийг өөр хэлбэрт шилжүүлж хувиргадаг.
Хандлагаасаа

Read More
Translate »