Blog

MMM1L11. Өдөөлтийн Шүүлтүүр

ӨДӨӨЛТИЙН ШҮҮЛТҮҮР 

Өдөөлтийн шүүлтүүр гэдэг бол Метапрограмуудын дундаас хамгийн ойлгомжтой, хамгийн өргөн хэрэглэгддэг аргачлал. Та өдөөлтийн шүүлтүүр гэж мэддэг байсан ч

Read More

MMM1L10. Метапрограм

Энэ бол таны яагаад, яаж юмыг хийдэг сэтгэлгээний шүүлтүүрийг хэлж байгаа юм. Үүнд таны төрөлхийн зан чанар, өдөөлт, өнгөрсөн амьдралын

Read More

MMM1L09. Үг хэл зүй

ҮГ ХЭЛ ЗҮЙ
Оюун ухаан, таны тархи гайхалтай өндөр цар хүрээтэй. Монголчууд бид оюун ухааны цар хүрээгээ сайн ашиглаж чаддаггүй. Оюун

Read More
Translate »