Blog

MMM3L26. Модуль 3. “Мөнгөний сэтгэлгээний нууцыг нээхүй” онлайн уулзалт

Модуль 3 Мөнгөний Сэтгэлгээний Нууцыг Нээхүй онлайн уулзалтын  ярилцлагуудыг эндээс үзээрэй.
Энэ онлайн уулзалтын ярилцлагууд танд хэрэгтэй, сонирхолтой сэдвүүдийг хөндөж ярьсан.

Read More

MM0L00. Сюрприз уулзалт

Мөнгөний Сэтгэлгээ хөтөлбөрийнхөө танилцуулга хийх хамгийн анхны сюрприз уулзалтын видео бичлэгийг бид доорх зайнд байрлуулах болно. Та эдгээр видео ярилцлагуудыг

Read More

MMM4L14. Паркинсоны хууль

ПАРКИНСОНЫ ХУУЛЬ
Цагийг зөв ашиглаж үр бүтээлтэй, ашигтайгаар богино хугацаанд амжуулж сурахад Паркинсоны хууль бидэнд маш ихийг сургаж болдог. Энэ хуулийг

Read More
Translate »